Author - Gành Hào

Thông Báo Tuyển Dụng

Nhà Hàng Gành Hào cần tuyển Thu Ngân Nhân Viên Phục Vụ Pha Chế Phụ Bếp Tạp Vụ Mọi thông tin liên hệ đến số điện thoại : 0254 355 09 09