Giờ Mở Cửa:
Thứ 2 -CN 9h am - 22 pm


ĐT Đặt Bàn:
Gành Hào 1 :064.355 09 09
Gành Hào 2 :064.357 77 77

Kính Chúc Quý Khách Thành công trong công việc và cuộc sống

Cơ cấu tổ chức

NHÀ HÀNG GÀNH HÀO

I. Giới thiệu khái quát nhà hàng:

1.Giới thiệu chung:

– Nhà hàng được thành lập từ năm ….

– Địa chỉ : 03 Trần Phú P5, TP-VŨNG TÀU

– Phong cách phục vụ: phục vụ các món ăn hải sản và nhiều thực đơn khác nhau

2. Quy mô nhà hàng:

  • Nhà hàng có sức chứa:
  • Gồm 4 bộ phận: Bếp, bàn, bảo vệ, tài chính kế toán.thu ngân
  • Tổng số nhân viên:

II. Cơ cấu tổ chức:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của nhà hàng Gành Hào

 *Giám Đốc

    . Bếp trưởng

               … Nhân Viên Bếp

               … Nhân Viên Tạp Vụ

     .Bộ Phận Tài Chính Kế Toán

               … Nhân Viên Thu Ngân

               … Kế Toán

               … Nhân Viên Thủ Kho

      .Bộ Phận Bảo Vệ

      .Quản Lý Bàn

                … Nhân Viên Bàn