Liên hệ

Liên hệ với Gành Hào

Hệ thống Gành Hào

 • GÀNH HÀO 1:
 • Nhà Hàng Hải Sản – Cơm Việt Nam
 • 03 Trần Phú , Phường 5 , TP. Vũng Tàu
 • Tel.: 0254.3550909 – 0254.3701702
 • Email: nhahangganhhao@gmail.com
 • Xin Lưu ý email trên không nhận đặt bàn xin quý khách vui lòng đặt bàn qua số điện thoại trên theo chi nhánh !

 

 • GÀNH HÀO 2:
 • Tầng Trệt : Cà Phê – Điểm Tâm Sáng – Cơm Trưa – Ẩm Thực Tối
 • Lầu 1 & 2 :Nhà Hàng Hải Sản – Các Món Cơm Việt Nam
 • Địa Chỉ :Khu vực cảng tàu khách cánh ngầm , 09 Hạ Long , Phường 2 , TP. Vũng Tàu
 • Tel.: Gành Hào 2: 0254.357 77 77 – 0918266633
 • Email: ganhhao2@gmail.com
 • Xin Lưu ý email trên không nhận đặt bàn xin quý khách vui lòng đặt bàn qua số điện thoại trên theo chi nhánh !