Gỏi Bưởi Hải Sản

Gỏi Bưởi Hải Sản

  • Mô tả

Mô tả

Gỏi bưởi hải sản ngon và hấp dẫn lại lạ miệng độc đáo và chắn chắn 1 điều là bạn không hề ngán cho dù ăn đi ăn lại nhiều lần.