Gỏi sò huyết

Xem giỏ hàng “Gỏi cá Gành Hào” đã được thêm vào giỏ hàng.