Gỏi sò huyết

Xem giỏ hàng “Đậu hủ rang muối hồng kông” đã được thêm vào giỏ hàng.