Xem giỏ hàng “Gỏi cá Gành Hào” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hào cocktails

75,000