Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng

Nhà Hàng Gành Hào cần tuyển

  • Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
  • Nhân Viên Phục Vụ Cafe – Điển Tâm Sáng

Mọi thông tin liên hệ đến số điện thoại : 0254 355 09 09

Share this post