Tuyển dụng

Thông Báo Tuyển Dụng

Nhà Hàng Gành Hào cần tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhân Viên Phục Vụ Cafe – Điển Tâm Sáng Mọi thông tin liên hệ đến số điện thoại : 0254 355 09 09