Author - Gành Hào

THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DNTN Xăng Dầu Long Phước Số : 15-01-18/TB   THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Kính gửi :  Quý Khách Hàng   Thực hiện Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018, kể từ ngày 01/02/2018, Doanh Nghiệp chúng tôi sẽ triển khai hóa đơn điện tử đối với tất cả các dịch vụ do [...]

Thông Báo Tuyển Dụng

Nhà Hàng Gành Hào cần tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhân Viên Phục Vụ Cafe – Điển Tâm Sáng Mọi thông tin liên hệ đến số điện thoại : 0254 355 09 09