Menu

Menu Gành Hào

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cua hoàng đế

  0 out of 5

  Cua hoàng đế

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cua Bắc Mỹ

  0 out of 5

  Cua Bắc Mỹ

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cua pha lê

  0 out of 5

  Cua pha lê

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá thờn bơn

  0 out of 5

  Cá thờn bơn

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá mú hấp HongKong

  0 out of 5

  Cá mú hấp HongKong

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tôm hùm Canada cháy tỏi

  0 out of 5

  Tôm hùm Canada cháy tỏi

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cua lột chiên bơ

  0 out of 5

  Cua lột chiên bơ

  75,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tôm kẹt cháy tỏi

  0 out of 5

  Tôm kẹt cháy tỏi

  Hải sản theo thời giá xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi